home image

Onze mobile testunit

Met vier testruimtes en een ingerichte keuken kunnen we zowel smaak-, als geur-, snif- en reclametesten aan.
In elke interviewruimte kan een laptop geïnstalleerd worden.
De testunit kan omgevormd worden tot een ruimte met vier interviewruimtes, drie, twee of één grote ruimte. En dat kan op enkele minuten.

Zaaltesten

Op vraag van de klant organiseren we geheel of een gedeelte van een zaaltest. Gaande van vastleggen van een geschikte locatie naar engageren van enquêteurs, briefings en supervisie.

Prerekruteringen

Voor individuele interviews of groepsgesprekken kunnen we zorgen voor de rekrutering van de nodige respondenten die voldoen aan de opgelegde quota.

Focusgroepen

Voor focusgroepen of groepsgesprekken hebben we een ingerichte locatie bestaande uit een gesprekszaaltje voor 14 personen met een volgruimte voor de klant. Via een simultane projectie kan de klant meevolgen op goot scherm wat er tijdens de discussie gebeurt. Wij zorgen tevens voor de opname op DVD zodat na het gesprek een DVD kan meegenomen worden.
We kunnen zorgen voor alle toebehoren zoals moderator, notuleur, catering….
En ja, zelfs op verplaatsing kunnen we werken… we bouwen immers onze testunit om en kunnen een focusgroep installeren met een volgruimte voor de klant.

Mistery-shopping

Mistery-shopping bij banken, autodealers maar ook petfoodzaken, fastfoodzaken kunnen door EDM Marketing op een professionele uitvoering rekenen. Hiervoor zoeken we steeds naar het juiste profiel van enquêteur als mistery-shopper.

In-homes

Wij zorgen voor de nodige briefings en de opvolging van de enquêteurs die we op pad sturen om mensen thuis te bevragen.

Opleiden van enquêteurs

Elke beginnende enquêteur krijgt een opleiding. Daarvoor is onze testunit een handig instrument. Gedurende enkele dagen worden ze extra begeleid en bijgestuurd tijdens de interviews waardoor ze een uitermate praktische opleiding genieten.