home image

Verleden

In 1994 staken we een paar hoofden samen, kochten een autobus, richtten die in voor marktonderzoek en bvba EDM Marketing kon van start. Dit was onze belangrijkste markt : kwantitatief en mobiel.

Heden

Vandaag zijn we uitgegroeid tot een veldwerkbureau dat data verzamelt voor quali en quanti, mobiel, in zaal en in-home. Een unicum in België.
We streefden naar kwaliteit en halen kwaliteit.

E staat voor efficiënt
Efficiëntie naar de klant toe betekent voor ons dat we samen met de klant zoeken naar de beste manier van bevragen. Dat we flexibel zijn qua quota en tijdslimieten. En uiteraard dat de locaties gekozen worden in functie van de nodige respondent.

D staat voor doelgericht
Ons doel is uiteraard de data te verzamelen op een hoog kwaliteitsniveau. Door het nodige materiaal te verplaatsen van locatie naar locatie, van stad naar stad en dezelfde enquêteurs onder dezelfde supervisie te laten werken is kwaliteit verzekerd. De data verzamelen op een hoog kwaliteitsniveau is alleszins een noodzakelijke stap waardoor de klant een kwaliteitsvol advies kan formuleren naar de adverteerder.

M staat voor mobiel
Door de mobiliteit van onze testwagen zitten we niet vast aan steeds dezelfde locatie. We krijgen daardoor steeds ‘verse’ respondenten die hun mening geven en kunnen ook op specifieke locaties de mensen bevragen.

Toekomst

Ons streefdoel is groeien met behoud van onze kwaliteit. Kwaliteit zowel in de juiste keuze van medewerkers maar ook de respondent. Daarvoor worden onze freelance medewerkers continu opgevolgd en opgeleid. We houden daarbij een lange termijn visie voor ogen want onze respondent moet ongedwongen en rustig zijn of haar mening kwijt. Het is voor ons van groot belang dat de respondent de zin en het nut van een enquête positief inschat.